lpp

Aktualizacja „Listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Opolu na rok 2018”

10 maja 2023

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że prowadzi prace planistyczne związane z aktualizacją „Listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Opolu na rok 2018”.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych podmiotów:

1)    których zadania są umieszczone na „Liście przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Opolu na rok 2018” (lista opublikowana jest na stronie www.wfosigw.opole.pl w zakładce: „Portal beneficjenta” – „Zasady działania Funduszu”);

2)    których zadania zostały zgłoszone na etapie budowania „Listy…”, ale na „Liście…” nie zostały umieszczone, ponieważ nie były przygotowane do realizacji;

3)    które zgłosiły zadania z wnioskiem o ich uwzględnienie przed przystąpieniem do przygotowywanej aktualizacji „Listy…”;

4)    które zainteresowane są pozyskaniem środków Funduszu w formie pożyczki (szczególnie samorządy i ich spółki komunalne) w 2018 roku na warunkach priorytetowych (preferencyjnych);

o potwierdzenie realizacji uwzględnionych już na: „Liście…” zadań lub złożenie informacji
o rezygnacji z ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu w bieżącym roku lub
o zaktualizowanie danych o zadaniach zawartych w złożonym już zgłoszeniu lub zgłoszenie nowych zadań, dla których oczekiwaną formą pomocy jest pożyczka, a koszt zadania wynosi powyżej 100 tys. zł.

Informacje i zgłoszenia zadań do „Listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Opolu na rok 2018” należy przesłać najpóźniej do dnia 14 lutego 2018 r. Wzór „Karty zgłoszenia zadania do listy przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na rok 2018 w ramach aktualizacji” dostępny jest na wyżej wskazanej stronie internetowej w zakładce: „Wzory wniosków i druków do pobrania” – „Zgłoszenie zadania do listy przedsięwzięć priorytetowych”.