Spotkanie informacyjno-szkoleniowym dla rolników z powiatu krapkowickiego

10 maja 2023

W dniu 31 stycznia br. przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu uczestniczyli w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dla rolników z powiatu krapkowickiego, w celu przedstawienia oferty w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorstw działających w sektorze MŚP przy udziale Środków WFOŚiGW w Opolu (PONE)” oraz Doradztwa Energetycznego, w ramach szkolenia zorganizowanego przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krapkowicach pn. „Inwestycje energooszczędne, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zasady udzielania dotacji z budżetu gminy i powiatu„.

Podczas spotkania Małgorzata Oleksiewicz przedstawiła najważniejsze założenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” dotyczące m.in. możliwości finansowania w formie preferencyjnej pożyczki, z możliwością częściowego jej umorzenia, polegających na:

1. wymianie źródeł ciepła i instalacji w budynkach lub lokalach mieszkalnych (kotłowni lub palenisk o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na nowoczesne o wyższej sprawności (Program EKO-PIEC);

2. termoizolacji domów jednorodzinnych, w tym: wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropodachu, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą (Program EKO-TERM);

3. termomodernizacji budynków mieszkalnych, obejmującej dwa powyższe rodzaje inwestycji  tj.: termoizolację domu wraz z wymianą źródła ciepła na nowoczesne o wyższej sprawności (Program EKO-DOM);

4. zakupie i montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną w domach jednorodzinnych istniejących lub będących w budowie (Program OZE).

Program PONE cieszy się dużym zainteresowaniem w roku 2017 podpisano 343 umowy na łączna kwotę blisko 8 mln. zł.

Barbara Lesik – Specjalista ds. doradztwa energetycznego przedstawiła w ramach realizowanego projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” możliwości świadczenia usług doradczych w szerokim zakresie mających na celu wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zarówno z Funduszy UE, jak również krajowych na realizację wszelkich inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej oraz z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Usługa jest bezpłatna i może mieć formę spotkania informacyjnego, porady telefonicznej, zapytania mailowego, konsultacji doradztwa indywidualnego, szkolenia, konferencji, itp.

Rolnicy z terenu powiatu krapkowickiego mieli możliwość skorzystania z porad i konsultacji z pracownikami Funduszu w zakresie PONE oraz efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.