Konkurs POIiŚ „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z OZE” – Duże przedsiębiorstwa!

10 maja 2023

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2018r. został rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wsparcie w przedmiotowym działaniu skierowane zostało do dużych przedsiębiorstw, w zakresie zastosowania rozwiązań przyczyniających się do optymalizacji gospodarowania energią oraz zwiększenia efektywności energetycznej, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W szczególności, następujące rodzaje inwestycji mogą zostać objęte dofinansowaniem:

1) przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;

2) głęboka, kompleksowa modernizacja energetycznej budynków;

3) budowa/przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiany źródła na instalację OZE);

4) zastosowanie technologii odzysku energii.

W tym miejscu należy podkreślić, że zakres przedsięwzięcia musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Formą wsparcia w przedmiotowym konkursie jest pomoc zwrotna polegająca na elastycznym połączeniu finansowania zwrotnego (pożyczka) oraz bezzwrotnego (premia inwestycyjna), w zależności od oczekiwanych efektów środowiskowych projektu. Elementem pomocy zwrotnej może być premia inwestycyjna polegająca na częściowym umorzeniu udzielonej pomocy.

Oprocentowanie pożyczki udzielonej w ramach naboru wynosi 0,00%, co może być niezwykle korzystnym dla wnioskodawców elementem finansowania inwestycji. Ponadto, założono 12 miesięczną karencję w spłacie pożyczki, od dnia zakończenia projektu oraz 15 letni okres spłaty kapitału. Informacje o zasadach wsparcia konkursu przekazuję w załączeniu.

Jednocześnie, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są instalacje, które zostały zgłoszone do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

Nabór będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w terminie od 31 stycznia do 30 marca 2018 r. Szczegóły dotyczące warunków konkursu dostępne są pod poniższym adresem internetowym: http://www.pois.gov.pl/nabory/12-promowanie-efektywnosci-energetycznej-i-korzystania-z-odnawialnych-zrodel-energii-w-przedsiebiorstwach-konkurs-iii/.