Finansowanie Ochrona Smog Zdjęcie

Cykl spotkań z samorządami pn. „Finansowanie zadań służących ochronie środowiska z uwzględnieniem działań związanych z walką ze smogiem”

10 maja 2023

Na przełomie lutego i marca 2018 r. odbyły się spotkania z przedstawicielami gmin i powiatów z województwa opolskiego na których zaprezentowano obecne możliwości wsparcia finansowego oraz omówiono zakres wsparcia z jakiego samorządy mogą skorzystać w ramach realizowanego przez WFOŚiGW w Opolu projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”. Po przedstawieniu powyższej tematyki dyskutowano na temat ewentualnych zmian w zasadach udzielania i umarzania pożyczek ze środków WFOŚiGW oraz poszerzenia obszarów współpracy.

W drugiej części spotkania przedstawiono samorządom wstępną koncepcję planowanych do wdrożenia przez Fundusz projektów finansowych – programów i konkursów w zakresie oświetlenia ulicznego, elektromobilności, edukacji ekologicznej, likwidacji barszczu Sosnowskiego oraz związanych z ochroną pszczół. Ożywiona dyskusja przedstawicieli samorządów, liczne pytania i przekazywane przez nich  spostrzeżenia, dotyczące tej części spotkania potwierdziły duże zainteresowanie planowanymi do wdrożenia projektami finansowymi.