Negocjacje Prezes Nysa sp zoo Zdjęcie

Spotkanie negocjacyjne z Prezesem Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o.o. Panem Czesławem Foks

10 maja 2023

W dniu 13 marca br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu odbyło się spotkanie podczas, którego negocjowano warunki pożyczki udzielonej na zadanie pn.: „Modernizacja ciepłowni centralnej w Nyskiej Energetyce Cieplnej – Nysa Sp. z o. o. przy ul. Jagiellońskiej 10a: 1) Modernizacja kotła WR-25 nr 1 na kocioł WR-12 N wraz z instalacją odpylania. 2) Modernizacja instalacji odpylania kotła WR-25 nr 2” dla Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o.o. do kwoty 8 046 500,00 zł.

Celem zadania jest przeprowadzenie modernizacji użytkowanego przez ciepłownię centralną Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o.o. kotła WR-25 nr 1 na kocioł WR-12 wraz z instalacją odpylania oraz modernizacja instalacji odpylania kotła WR-25 nr

Planowana inwestycja pozwoli zmniejszyć zużycie węgla kamiennego, a tym samym zmniejszyć ładunek zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza oraz ilość wytwarzanych odpadów. Modernizacja kotła znacznie poprawi jego stan techniczny przez co zmniejszy zagrożenie wystąpienia awarii jak i obniży koszty wytwarzania energii.