Spotkanie Brzeg Zdjęcie

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z mieszkańcami Brzegu

10 maja 2023

W dniu 9 maja br. przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu uczestniczyli w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym z mieszkańcami Brzegu w celu przedstawienia oferty w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorstw działających w sektorze MŚP przy udziale Środków WFOŚiGW w Opolu (PONE)” oraz Doradztwa Energetycznego. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z uwagi na liczne głosy i prośby mieszkańców, którzy deklarują chęci podłączenia swoich domów do miejskiej sieci ciepłowniczej. Przedstawiciele BPEC Sp. z o.o. przedstawili propozycje inwestycji planowanej przez spółkę miejską w latach 2019-2020, polegającą na rozbudowie sieci ciepłowniczej w Brzegu w celu podłączenia do niej osiedla domków jednorodzinnych.Jednocześnie pracownicy Wojewódzkiego Funduszu zwrócili szczególną uwagę na efekty ekologiczne związane z ochroną atmosfery oraz problem z którym boryka się m.in. nasze województwo, tj. z niską emisją.Główny specjalista Funduszu – Małgorzata Oleksiewicz przedstawiła najważniejsze założenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, a w szczególności części I oraz III, dotyczące m.in. możliwości finansowania zadań w formie preferencyjnej pożyczki, z częściowym jej umorzeniem, polegających na:

  • wymianie źródeł ciepła i instalacji w budynkach mieszkalnych a w szczególności podłączeniu do sieci ciepłowniczej w ramach Programu EKO-PIEC;termomodernizacji budynków mieszkalnych, obejmującej dwa rodzaje inwestycji, tj.: termoizolację domu wraz z ze zmianą źródła ciepła poprzez przyłączenie mieszkańców do sieci ciepłowniczej (Program EKO-DOM);
  • Żywą dyskusję dotyczącą finansowania przez Wojewódzki Fundusz wyżej wspomnianych zadań zakończono podsumowaniem negatywnych skutkach wpływu SMOGU na zdrowie i nasze samopoczucie.Barbara Lesik – specjalista ds. doradztwa energetycznego przedstawiła w ramach realizowanego projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” możliwości świadczenia usług doradczych w szerokim zakresie. Usługi doradcze mają na celu wsparcie wszelkich projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego poprzez szkolenia, doradztwo techniczne, a także pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zarówno z Funduszy UE, jak również krajowych na realizację wszelkich inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji, poprawą efektywności energetycznej oraz z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Usługa jest bezpłatna i może mieć formę spotkania informacyjnego, porady telefonicznej, zapytania mailowego, konsultacji doradztwa indywidualnego, szkolenia, konferencji, itp.Mieszkańcy Brzegu mieli możliwość skorzystania z porad i konsultacji z pracownikami Funduszu w zakresie PONE oraz efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.