Spotkanie Strzelce Opolskie Zdjęcie

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie

10 maja 2023

W dniu 7 maja br. przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu uczestniczyli w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym skierowanym do mieszkańców gminy Strzelce Opolskie w ramach realizowanego przez władze gminy programu pn. „Oddychaj bez smogu”. Organizatorem spotkania był Burmistrz Gminy Strzelce Opolskie – Pan Tadeusz Goc.

Podczas spotkania przedstawiciele Funduszu  przedstawili ofertę wsparcia finansowego skierowanego do osób fizycznych  w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorstw działających w sektorze MŚP przy udziale Środków WFOŚiGW w Opolu (PONE)” oraz ofertę wsparcia doradczego w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ 2014-2020.

Alicja Grek przedstawiła najważniejsze założenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dotyczące m.in. finansowania przez Fundusz inwestycji w formie preferencyjnej pożyczki, z możliwością częściowego jej umorzenia, polegające na:

– wymianie źródeł ciepła i instalacji w budynkach lub lokalach mieszkalnych (palenisk o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na nowoczesne o wyższej sprawności (Program EKO-PIEC);

– termoizolacji domów jednorodzinnych, w tym: wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropodachu, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą (Program EKO-TERM);

– termomodernizacji budynków mieszkalnych, obejmującej dwa powyższe rodzaje inwestycji tj.: termoizolację domu wraz z wymianą źródła ciepła na nowoczesne o wyższej sprawności (Program EKO-DOM);

– zakupie i montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną w domach jednorodzinnych istniejących lub będących w budowie (Program OZE).

Barbara Lesik – zaprezentowała Projekt Doradztwa Energetycznego, wskazując na możliwość skorzystania przez osoby fizyczne z bezpłatnych usług doradczych  mających na celu wsparcie doradcze i techniczne przy realizacji inwestycji związanych z efektywnością energetyczną, w szczególności termomodernizacją budynków, ograniczeniem niskiej emisji – wymianą starych, nieefektywnych kotłów na nowoczesne niskoemisyjne, jak również zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Ponadto podkreśliła też, że wsparcie doradcze obejmuje również pomoc przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zarówno z Funduszy UE, jak również krajowych na realizację w/w inwestycji. Usługa może być realizowana w dowolnej, dogodnej dla odbiorcy formie np. jako: porada telefoniczna, zapytanie mailowe, konsultacja, doradztwo indywidualne, szkolenie, spotkanie informacyjne, konferencja, itp.

Mieszkańcy Gminy Strzelce Opolskie mieli możliwość skorzystania z porad i konsultacji z pracownikami Funduszu w zakresie PONE oraz efektywności energetycznej, ograniczenia niskiej emisji i odnawialnych źródeł energii.