Udział pracowników Fundusz w szkoleniu

10 maja 2023

W dniu 11 maja br. dzięki uprzejmości Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wzięli udział w szkoleniu z zakresu mechanizmów przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych, w tym:

– oszustwa przy składaniu wniosków o dofinansowanie ze środków publicznych;

– przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w związku ze składanymi  wnioskami o dofinansowanie;

– odpowiedzialność karna pracowników wynikająca z niedopełnienia lub przekroczenia obowiązków w związku z udzieleniem dofinansowania;

– algorytm postępowania w sytuacji zaistnienia przestępstwa korupcyjnego;

– przestępstw gospodarczych oraz odpowiedzialności karnej.