Negocjacje zdjęcie

Spotkanie negocjacyjne z przedstawicielami Gminy Niemodlin

10 maja 2023

W dniu 17 maja br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu odbyło się spotkanie podczas którego negocjowano warunki pożyczki udzielonej Gminie Niemodlin pn.: „Termomodernizacja Ośrodka Kultury z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – V etap” do kwoty 1 518 400,00 zł.

Budynek Ośrodka Kultury w Niemodlinie pochodzi z lat 60-tych XX w. Przegrody nie spełniają obecnych wymogów w zakresie izolacyjności cieplnej, a istniejące instalacje są w znacznym stopniu wyeksploatowane lub niesprawne. Budynek ogrzewany jest kotłem węglowym o niskiej sprawności, emitującym do atmosfery znaczne ilości CO2 i pyłu. W złym stanie technicznym znajdują się grzejniki, a także instalacja oświetleniowa, wentylacja mechaniczna jest niesprawna i brakuje instalacji klimatyzacji. Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury odbywa się etapami. Wymiana stolarki i ślusarki otworowej została już wykonana. Inwestycja objęta przedmiotową pożyczką obejmuje w szczególności docieplenie ścian budynku i posadzek, wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, wymianę kotła węglowego na kondensacyjny kocioł gazowy wraz z wymianą instalacji c.o. oraz wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED. W wyniku inwestycji nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło i energię elektryczną oraz zmniejszy się emisja do atmosfery pyłu i CO2.

Planowany efekt ekologiczny:

1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery:

– pyłu – o 0,0378 Mg/r.

– CO– o 71,216 Mg/r.

2. Ograniczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło o 562,6 GJ/rok.

3. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej do oświetlenia o 42,0 GJ/rok.