Ocena wniosków złożonych w ramach programu dotacyjnego „EKO EDUKACJA to społeczna akcja”.

28 kwietnia 2023

Informujemy, że Komisja konkursowa w dniu 25 lipca 2018 r. dokonała oceny wniosków złożonych w  ramach programu dotacyjnego „EKO EDUKACJA to społeczna akcja”.

Do konkursu zgłoszonych zostało 36 wniosków. 4 wnioski nie spełniły wymogów formalno-prawnych konkursu (wnioski złożone przez szkoły – program przeznaczony jest dla gminnych jednostek samorządu terytorialnego), z czego 2 wnioski zostały wycofane przez szkołę lub Gminę, a 2 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie Konkursem oraz na wysoki poziom prac postanowiono o nagrodzeniu wszystkich 32 zgłoszonych i ocenionych prac. Szczegółowe informację o wartości przyznanych dotacji zostaną przesłane do Gmin.