Kolejni pracownicy socjalni Ośrodków Pomocy Społecznej przeszkoleni w ramach Programu „Czyste Powietrze”

12 października 2023

W dniu 12 września 2018r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się kolejne szkolenie (VI edycja) dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej realizowane w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Jednym z działań Programu jest włączenie pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej w działania informacyjne związane z wykorzystaniem energii w domu/mieszkaniu, możliwościami pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskaniem dodatków energetycznych, środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzewania domów/mieszkań. W szkoleniu przeprowadzonym przez Doradców energetycznych WFOŚiGW w Opolu w ramach realizacji celów i działań Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego i przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” wzięło udział 26 pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa opolskiego.

Materiały do pobrania ze szkolenia: