Podpisanie umowy dotacji z Ochotniczą Strażą Pożarną w Brożcu

27 kwietnia 2023

W dniu 20 września br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu została podpisana z Ochotniczą Strażą Pożarną w Brożcu umowa o udzielenie dotacji na zadanie pn.: „Zakup lekkiego pożarniczego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu do kwoty 199 000,00 zł.

Wniosek na powyższe zadanie został złożony w ramach umowy udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielanie dotacji i wspólnej realizacji „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. OSP w Brożcu jest jedną z 12 jednostek OSP województwa opolskiego, które są ujęte na ogólnopolskiej liście zadań do realizacji.

Zgłoszone do finansowania zadanie polega na zakupie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który jest niezbędny do działań związanych z ratownictwem ekologicznym.

Zakupiony sprzęt poprawi wyposażenie jednostki, zwiększając ich możliwości operacyjne i skuteczne działanie w sytuacji zagrożenia życia, a także posłuży przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym oraz likwidacji ich skutków dla środowiska naturalnego.