Czyste Powietrze Plakat

W spotkaniach informacyjnych prowadzonych przez prelegentów WFOŚiGW w Opolu w zakresie PP „Czyste Powietrze” wzięło udział 4 344 mieszkańców opolszczyzny

10 maja 2023

Informujemy, że specjaliści Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w dniach  od 06 września br. do 26 października br. odbyli 73 spotkania z mieszkańcami wszystkich Gmin opolszczyzny w zakresie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Część spotkania dotycząca edukacji ekologicznej w zakresie jakości powietrza była prowadzona przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu.

Program „Czyste Powietrze” cieszy się dużym zainteresowaniem osób fizycznych, w spotkaniach informacyjnych wzięło udział 4 344 mieszkańców opolszczyzny. Przekazano najistotniejsze warunki dofinansowania, była też możliwość zadawania pytań, na które odpowiadali prelegenci WFOŚiGW w Opolu oraz inspektorzy WIOŚ w Opolu.  

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za czynny udział w spotkaniach i zapraszamy do korzystania z dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Poniżej kilka informacji na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”:

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został przygotowany nowy program priorytetowy „Czyste Powietrze” wpisujący się w realizację rządowego programu poprawy jakości powietrza. Wszystkie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizują Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”. 

Jest on skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Nadrzędnym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych poprzez gruntowną termomodernizację budynków z jednoczesną wymianą źródeł ciepła.

Program będzie realizowany przez okres 10 lat, tj. w latach 2018 – 2029, a łączne środki przewidziane na dofinansowanie przedsięwzięć objętych programem to 103 mld zł. Program finansowany będzie ze  środków krajowych. W przyszłej perspektywie finansowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada, że wdrażanie programu będzie również wspierane ze środków unijnych.

Podstawowym warunkiem udzielenia dofinansowania jest wymiana starych źródeł ciepła – pieców i kotłów na paliwa stałe/zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu priorytetowego. Ponadto, w zakres dofinansowania można zaliczyć zakup i montaż mikro instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, które mogą zostać dofinansowane do 100% (wyłącznie w formie pożyczki) oraz w przypadku budynków istniejących prace dotyczące zmniejszenia energochłonności budynku (ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła).

broszurze informacyjnej znajdą Państwo ogólne informacje dotyczące Programu. A szczegółowe informacje wraz z Programem znajdują się na naszej stroni internetowej w zakładce: „Czyste Powietrze portal”.