„Nasze Naturalne Środowisko Otula Flaga Biało-Czerwona ” – edycja I ROZSTRZYGNIĘCIE

27 kwietnia 2023

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wielką przyjemnością informuje, że została rozstrzygnięta I edycja Konkursu plastycznego pn.  „Nasze Naturalne Środowisko Otula Flaga Biało-Czerwona ”, w której udział wzięły  dzieci w wieku przedszkolnym z przedszkoli wytypowanych przez Gminy na terenie województwa opolskiego.

W ramach Konkursu nadesłanych zostało aż 184 bardzo ciekawych, kolorowych oraz  pięknie i pomysłowo  przedstawionych zgodnie z obowiązującym tematem prac. Prace zgłosiło 42 placówki przedszkolne.  Jedna praca została odrzucona, ponieważ nie spełniała wymogów formalnych  Regulaminu Konkursu.  Praca,  nie spełniła wymagań technicznych prac konkursowych o których mowa w § 4 ust. 4 pkt. 5), w związku   z tym nie została dopuszczona do udziału w Konkursie.

Ilość zgłoszonych dzieł pokazuje, że Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród najmłodszych jak i ich opiekunów, którzy między innymi  za pomocą takich inicjatyw jak nasz Konkurs, prowadzą edukację ekologiczną  oraz uczą najmłodszych patriotyzmu,  czci i  szacunku do naszych narodowych symboli.  

 
Dzieci biorące udział w Konkursie udowodniły swoje ogromne zaangażowanie przedstawiając w swoich pracach  otaczające je naturalne środowisko oraz  ideę, że   każdy to  czuje się patriotą  naszego kraju  powinien dbać i chronić nasze  środowisko.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na posiedzeniu zamkniętym w dniach 23 i 24 kwietnia 2019 r. dokonała oceny zakodowanych prac konkursowych. Komisja miała niełatwe zadanie,  ocena prac była bardzo wnikliwa i rzetelna.
Komisja brała pod uwagę przede wszystkim oryginalność, walory artystyczne, estetykę i samodzielność wykonania pracy oraz jej zgodność z  tematyką Konkursu.

Spośród wszystkich prac Komisja konkursowa postanowiła  nagrodzić 3  równorzędne,  najciekawsze prace Konkursu plastycznego „Nasze Naturalne Środowisko Otula Flaga  Biało-Czerwona ”- I edycji.

Poniżej przedstawiamy autorów  prac Konkursu plastycznego

L A U R E A T A M I  są:

( kolejność laureatów jest przypadkowa)

Kaja Masztalerz„ Wszystko w sercu, co kocham”30/2019   Publiczne Przedszkole im. Braci Grim w Leśnicy ul. 1 Maja 34 47-150 Leśnica  Gabriela TriszbirekKornelia Plachetka
Johanna Stora  „ Powrót bocianów do Ojczyzny ”33/2019Przedszkole Publicznew  Żywocicach ul. Średnia 19 47-300 Żywocice  Barbara SzczerskaJolanta Miczka
Melisa Maciejok„Wiosenna biel i czerwień”176/2019Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach ul. Wolczańska 2 46-030 Murów  Wiesława NieckarzWioletta  Gollenia

 Ponadto spośród prac spełniających wymogi formalne konkursu w dniu 23.04.2019 r. w siedzibie Funduszu Komisja konkursowa przedstawiła prace Honorowym Patronatom, tj.;

1.     Pani Katarzynie Czochara – Posła  na Sejm RP,  Koordynatora Programu  „Czyste Powietrze” i  Honorowego Prezesa Stowarzyszenia – Członka Komitetu Organizacyjnego Wojewódzkich Obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,

2.     Panu Markowi Surmaczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej WFOŚiGW   w Opolu, którzy w obecności Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Opolu  Pana Henryka Tylaka oraz Komisji konkursowej z pośród 42 zgłoszonych placówek przedszkolnych wylosowali z zamkniętych pojemników  15 placówek przedszkolnych do nagród specjalnych przyznanych z okazji 15 rocznicy Obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej .

15 wyróżnionych placówek przedszkolnych

     w konkursie plastycznym

Nasze Naturalne Środowisko  Otula Flaga Biało-Czerwona” – I edycja.

Lp.Przedszkole
1Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup ul. 1 Maja 6A 46-082 Kup
2Przedszkole Publiczne nr 1 w Brzegu ul. Jana Pawła II nr 7   49-300 Brzeg
3Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokrzywnicy ul. Szkolna 14 a  47-208 Reńska Wieś
4Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach ul. Powstańców Śląskich 1  48-340 Głuchołazy
5Gminne Przedszkole w Łanach ul. Szkolna 8  47-253 Cisek
6Przedszkole Publiczne w Tułowicach ul. Przedszkolna 11 49-130 Tułowice
7Przedszkole nr 1 w Nysie ul. Bohaterów Warszawy 48  48-300 Nysa
8Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu ul. Piastowska 64  46-380 Dobrodzień
9Publiczne Przedszkole w Branicach z Oddziałami Zamiejscowymi w Bliszczycach i Wysokiej ul. 1 Maja 6  48-140 Branice
10Przedszkole Publiczne w Komprachcicach ul. Opolska 1  46-070 Komprachcice
11Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamienicy Kamienica 94  48-370 Paczków
12Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolonowskiem ul. ks. Czerwonki 16 47-110 Kolonowskie
13Przedszkole Publiczne nr 22 „Bajkowa Rodzina” Opole ul. ks. Jerzego Popiełuszki 19  45-601 Opole
14Publiczne Przedszkole w Bierawie z Oddziałami Zamiejscowymi ul. Dąbrowy 4   47-240 Bierawa
15Publiczne Przedszkole im. Braci Grim w Leśnicy ul. 1 Maja 34  47-150 Leśnica

 Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, które nadesłały swoje wspaniałe prace i wzięły udział w Konkursie plastycznym  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, ich rodzicom, opiekunom oraz wszystkim  placówkom przedszkolnym zaangażowanym w powyższą inicjatywę. Gratulujemy nagrodzonym laureatom Konkursu plastycznego pn. „Nasze Naturalne Środowisko Otula Flaga Biało-Czerwona ” I edycji,  jak również wszystkim Placówkom przedszkolnym.