Konkurs plastyczny „Nasze Naturalne Środowisko Otula Flaga Biało-Czerwona”- I edycja skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym na terenie województwa opolskiego

12 października 2023

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaprasza dzieci w  wieku przedszkolnym z terenu województwa opolskiego do udziału w pierwszej  edycji Konkursu plastycznego pn. „Nasze Naturalne Środowisko Otula Flaga Biało-Czerwona”.

Przedmiotowy Konkurs plastyczny organizowany jest pod Honorowym Patronatem:

Pana Kornela Morawieckiego – Marszałka Seniora, 

Pani Katarzyny Czochary – Posła  na Sejm RP,  Koordynatora Programu  „Czyste Powietrze” i  Honorowego Prezesa Stowarzyszenia – Członka Komitetu Organizacyjnego Wojewódzkich Obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,

Pana Marka Surmacza – Przewodniczącego Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Opolu.

Nabór do Konkursu będzie przeprowadzony w terminie:

od  1 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia  2019 r.

Celem Konkursu jest rozwijanie wśród najmłodszych wrażliwości ekologicznej, kształtowanie ich poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą, wyzwalanie w nich pozytywnego stosunku do świata przyrody i dostrzegania przez nich jego niezwykłych detali oraz umożliwienie zaprezentowania ich indywidualnych zdolności twórczych.

Celem konkursu jest również nawiązanie do 15 rocznicy Obchodów Dnia Flagi  Rzeczypospolitej, które przypadają w dniu 2 maja 2019r. oraz 100 rocznicę ustanowienia Święta Narodowego Trzeciego Maja. W związku z tym, zamierzeniem Organizatora Konkursu jest również szczególne uczczenie i upamiętnienie tych rocznic, mających wpływ na kształtowanie wrażliwości młodego pokolenia oraz zwrócenie szczególnej uwagi na wychowanie dzieci w duchu patriotyzmu i szacunku do symboli naszego narodu, a w tym przypadku, do flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Nagrodami w Konkursie są:

  1. nagrody materialne dla laureatów Konkursu to między innymi hulajnogi i inne nagrody rzeczowe, np. roboty solarne, gry planszowe, gadżety reklamowe Organizatora itp.;
  2. nagrody w postaci gier z zakresu ochrony środowiska dla grup przedszkolnych, do których uczęszczają laureaci Konkursu;
  3. nagrody w postaci krzewów rododendronów i inne nagrody dla placówek przedszkolnych do których uczęszczają laureaci Konkursu;
  4. nagrody dla wszystkich przedszkoli wyznaczonych przez gminy biorących udział w Konkursie;
  5. Organizator przewiduje przyznanie nagród specjalnych (dodatkowych):
  • nagrody dla wszystkich przedszkolaków z przedszkoli biorących udział w Konkursie;
  • nagrody dla wybranych, drogą losową, max 15 placówek przedszkolnych z okazji 15 rocznicy Obchodów Dnia Flagi  Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje i dokumenty niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie plastycznym, w tym Regulamin Konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się poniżej: