Mój Prąd Logo

Uwaga! Korzystna zamiana zasad Programu Priorytetowego „Mój Prąd”

10 maja 2023

Niniejszym informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził, korzystną dla Wnioskodawców Programu Priorytetowego „Mój Prąd”, zmianę Warunków dofinansowania w pkt. 7.3 2) Programu, tj. dofinansowaniu będą mogły podlegać instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r.

Przed wprowadzoną zmianą obowiązywała zasada, że dofinansowaniu będą mogły podlegać instalacje niezakończone przed dniem ogłoszenia naboru czyli 30.08.2019 r.

Ponadto informujemy, że na stronie NFOŚiGW została zamieszczona baza najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi w ramach niniejszego Programu, które znajdują się pod wskazanym linkiem: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/pytania-i-odpowiedzi-/