Zdjęcie Konkurs Nasze Naturalne Środowisko

Nasze Naturalne Środowisko otula Flaga Biało-Czerwona – podsumowanie I edycji konkursu plastycznego w WFOŚiGW w Opolu

03 sierpnia 2023

W dniach 4-8 października br. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu odbywały się uroczyste spotkania z dyrekcjami placówek przedszkolnych, przedszkolakami oraz osobami, które reprezentowały przedszkola biorące udział w I edycji Konkursu plastycznego pn. „Nasze Naturalne Środowisko Otula Flaga Biało-Czerwona”.

Zgromadzeni Goście zostali przywitani przez Pana Macieja Stefańskiego – Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Opolu, Panią Iwonę Mazurek – Dyrektora Generalnego WFOŚiGW – Pełnomocnika Zarządu oraz Panią Katarzynę Czocharę – Posła na Sejm RP, która objęła konkurs honorowym patronatem.

Pani Katarzyna Czochara – Poseł na Sejm RP wraz z Panią Iwoną  Mazurek serdecznie podziękowały wszystkim osobom zgromadzonym na spotkaniach za udział, zaangażowanie, aktywną postawę oraz poświęcony czas swoim wychowankom. Szczególne podziękowania popłynęły do rodziców laureatów, ich opiekunów oraz dyrektorów placówek przedszkolnych, do których dzieci uczęszczają.

Podczas spotkań laureaci I edycji Konkursu plastycznego pn. „Nasze Naturalne Środowisko Otula Flaga Biało-Czerwona” otrzymali nagrody, dyplomy oraz serdeczne gratulacje.

Więcej zdjęć znajduje się pod linkami:

I -zdjęcia spotkanie z dyrektorami przedszkoli dot. konkurs palastyczny Nasze Naturalne Środowisko Otula Flaga Biało-Czerwona 2019.zip

II-zdjęcia spotkanie z dyrektorami przedszkoli dot. konkurs palastyczny Nasze Naturalne Środowisko Otula Flaga Biało-Czerwona 2019.zip

III-zdjęcia spotkanie z dyrektorami przedszkoli dot. konkurs palastyczny Nasze Naturalne Środowisko Otula Flaga Biało-Czerwona 2019.zip