Zdjęcie Nagrody "W trosce o środowisko"

Statuetki „W trosce o środowisko” przyznane

28 kwietnia 2023

Dnia 25 października 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu odbyła się uoczysta gala wręczenia statuetek „W trosce o środowisko” przyznawanych za istotny wkład w ochronę środowiska na terenie Województwa Opolskiego.

Statuetki wręczył Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Minister Marek Surmacz. Wśród uhonorowanych osób znaleźli się członkowie Rady Nadzorczej, którzy zakończyli pełnienie swoich funkcji Magdalena Bodzenta, Maciej Stefański, Lech Sekyra oraz Manfred Grabelus.

Minister Marek Surmacz podziękował wyżej wymienionym za ich pracę na rzecz ochrony środowiska na terenie Województwa Opolskiego, za dobrą współpracę, życzliwość we wzajemnych kontaktach oraz za zaangażowanie na rzecz realizacji misji wspierania działań proekologicznych, jak również  za umacnianie pozycji Funduszu wśród instytucji  zajmujących się ochroną środowiska.