Panorama Fotowoltaika Kamień Śląski

Ekologiczna energia w Kamieniu Śląskim – już działa!

28 kwietnia 2023

W październiku 2019 r. w Kamieniu Śląskim na terenie Instytutu Naukowo – Badawczego Księdza Sebastiana Kneippa i Zespołu Rehabilitacyjno – wypoczynkowego Sebastianeum Silesiacum zakończono kolejny etap współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Opolu pionierskiego projektu w dążeniu ku zielonej wyspie energetycznej.

Etap ten obejmował:

  • Modernizację stacji transformatorowej SN/NN
  • Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 500 kWP
  • Instalacje największego w Polsce kontenerowego przemysłowego magazynu energii o pojemności 670 kWh i mocy ładowania i rozładowania 300 kW
  • Instalacje pionowej turbiny wiatrowej o mocy 2,8 kW produkcji polskiej
  • Opomiarowanie przepływu energii na przyłączu stacji transformatorowej i instalacji fotowoltaicznej do sterowania magazynem energii
  • Instalację ogólnodostępnych  stacji szybkiego ładowania produkcji polskiej dla pojazdów elektrycznych o mocy 100 kW oraz 22 kW
  • Instalacje punktu ładowania rowerów elektrycznych
  • Zakup trzech akumulatorowych, elektrycznych wolnobieżnych pojazdów polskiej produkcji do transportu wewnętrznego
  • Zakup rowerów z napędem elektrycznym

Pierwsze inwestycje na rzecz efektywność energetycznej i racjonalnego gospodarowania energią i zasobami wodnymi zostały poczynione na tym obiekcie już w 2009 roku. W tym czasie obiekt został wyposażony w pierwsze w Polsce dwie kotłownie z zastosowaniem pomp ciepła i układów solarnych po ok. 500 kWh każda, nowoczesne magazyny ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem wymienników ciepła, nowoczesną oczyszczalnię ścieków z zastosowaniem obiegu zamkniętego, wykorzystującego oczyszczone ścieki do nawadniania terenów zielonych metodą rozsączania kropelkowego, budowę instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 100 kWp.

Ostatnio zrealizowany etap ma być natomiast krokiem milowym w poprawie jakości powietrza i środowiska oraz niezależności energetycznej zespołu obiektów pałacowych i przypałacowych wraz ze wsparciem przy stabilizacji pracy sieci elektroenergetycznej. Celem tego etapu jest zwiększenie produkcji tzw. „zielonej energii” i stworzenie „zielonej wyspy ekologiczno – energetycznej”, połączone z magazynowaniem wyprodukowanej na miejscu zielonej energii wraz z trzystopniową eko – elektromobilnością. Jednym słowem do ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym będzie wykorzystywana energia wyprodukowana przez ogniwa fotowoltaiczne oraz turbinę wiatrową.

W uroczystościach otwarcia inwestycji uczestniczyli Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Maciej Stefański oraz Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska.