Zdjęcie Prezes Spotkanie Bierawa

Gmina Bierawa z pomocą WFOŚiGW w Opolu ograniczy niską emisję

28 kwietnia 2023

Dnia 10 marca 2020 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu miało miejsce podpisanie umowy na zadanie pn. „Niskoemisyjna gmina – poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Bierawa”.

Umowę preferencyjnej pożyczki na ten cel podpisali Prezes WFOŚiGW w Opolu Maciej Stefański oraz Wójt Gminy Bierawa Krzysztof Ficoń.

Projekt dotyczy wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych z terenu gminy Bierawa na nowe, energooszczędne i ekologiczne. W ramach przedsięwzięcia gmina Bierawa udzielać będzie dotacji właścicielom ww. budynków.

W wyniku realizacji projektu zostanie zrealizowana wymiana 66 kotłów tj. 34 szt. kotłów gazowych (w tym dla 33 szt. kotłów wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej), 6 szt. – pomp ciepła, 16 szt. kotłów na biomasę oraz 10 szt. kotłów na ekogroszek.

Wartość zadania wynosi 1 611 780,41 zł. a termin jego realizacji przewiduje się na 31.05.2021 r.