Zdjęcie Poświęcenie Wozu Strażackiego

Moszczanka z nowym wozem strażackim!

28 kwietnia 2023

Dnia 7 marca br. w Prudniku odbyło się uroczyste przekazanie nowego, bojowego wozu strażackiego KAMAZ dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczance. Pojazd zakupiono przy udziale środków m.in. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Gminy Prudnik. W uroczystości wzięli udział Prezes WFOŚiGW w Opolu Maciej Stefański, Poseł na Sejm RP Katarzyna Czochara oraz Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak.

„To dla nas bowiem powód do wielkiej satysfakcji, że możemy przyczynić się do zwiększenia Waszego bezpieczeństwa. Życzę, aby przekazany dziś sprzęt służył Wam jak najrzadziej, lecz jeśli zajdzie taka potrzeba, abyście wracali zawsze do swoich domów, do swoich rodzin cali i zdrowi” – przekazał w skierowanym do strażaków liście Prezes WFOŚiGW w Opolu Maciej Stefański.

Koszt zakupu wozu wyniósł 762 tysiące złotych. Ochotnicza Straż Pożarna w Moszczance dysponowała dotąd dwoma 30-letnimi pojazdami marki STAR i zdarzało się, że ulegały one awarii w trakcie akcji ratowniczych.