Rysunek Strażacy z Wężem Strażackim

WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW!!!

10 maja 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że ze względu na duży napływ wniosków oraz ograniczoną ilość środków przeznaczoną na realizację 

„Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych – Część 2” zmuszony jest do wstrzymania naboru.

Fundusz w chwili obecnej przystępuje do oceny złożonych wniosków i w momencie pojawienia wolnych środków wznowi ponownie nabór.

Bardzo dziękujemy wszystkim za tak duże zainteresowanie programem.