Obrazek News

„Nowe wzory wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze”

15 czerwca 2023

Informujmy, że od dnia 15.02.2021 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze wraz z Instrukcją wypełniania wniosku.

Zatem wnioski o dofinansowanie należy składać na aktualnym formularzu (wersja wniosku 5.3.0).