Zdjęcie Prezes WFOŚiGW i Prezes Zarządu BPEC

Pożyczka na rozwój sieci ciepłowniczej w Brzegu

28 kwietnia 2023

Rozwój sieci ciepłowniczej jest jednym ze skutecznych sposobów na ograniczenie niskiej emisji w miastach. 

Dlatego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zawarł umowę na udzielenie niskooprocentowanej pożyczki z Brzeskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej na rozbudowę sieci ciepłowniczej w.p. wraz z budową przyłączy do budynków mieszkaniowych w rejonie ul. Kusocińskiego w Brzegu w kwocie 828 400,00 zł.

Celem inwestycji jest poprawa efektywności dystrybucji ciepła oraz zmniejszenie „niskiej emisji” na terenie Brzegu. Szacuje się, że w wyniku realizacji zadania emisja zanieczyszczeń do atmosfery zostanie organiczna o:

– pył – 4,14 Mg/rok,

– SO2 – 4,37 Mg/rok,

– CO2 – 23,29 Mg/rok,

– CO – 6,25 Mg/rok,

– NOx – 0,31 Mg/rok.

Maciej Stefański – Prezes WFOŚiGW w Opolu

Dariusz Wawrzyniak – Prezes Zarządu BPEC