Zdjęcie Prezes WFOŚiGW i Przedstawiciel Głogówek

Pożyczki na inwestycje w powiecie prudnickim

28 kwietnia 2023

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podpisano właśnie umowy na udzielenie niskooprocentowanych pożyczek Zakładowi Komunalnemu w Głogówku na realizację dwóch inwestycji.

1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierpień, kwota udzielonej pożyczki to 1,97 mln zł,
2. Modernizację oczyszczalni ścieków w Głogówku etap 2, na którą udzielono pożyczki w kwocie ponad 2,62 mln zł.

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków ma znacząco wpłynąć na poprawę stanu wód powierzchniowych i rzeki Osobłogi. Oprócz pozytywnego wpływu na stan przyrody w regionie, inwestycja ta ma również swój wymiar w ochronie zdrowia mieszkańców. Dzięki budowie kanalizacji ściekowej do Kierpieni zwiększy się dostęp do infrastruktury wodno-ściekowej dla mieszkańców miejscowości. Powstanie również sześć przepompowni ścieków sieciowych. Długość sieci wynosić będzie ok. 4721 mb, natomiast możliwa liczba przyłączy to 115 posesji.