Doradcy Energetyczni wrócili z ENEX, zapraszamy do konsultacji

Doradcy Energetyczni wrócili z ENEX, zapraszamy do konsultacji!

25 sierpnia 2023

Na Targach Doradcy Energetyczni zapoznali się z najnowszymi trendami technologicznymi w dziedzinie OZE. Rozwiązaniami Smart Meteringu, magazynów energii, również naszych opolskich dostawców usług i produktów.

Zachęcamy w szczególności do korzystania z krajowych dostawców wszelkich dostępnych rozwiązań w dziedzinie energetyki odnawialnej – dziękujemy ZPUE SA we Włoszczowej za możliwość wglądu w technologię produkcji urządzeń dla elektroenergetyki (rozdzielnic, gotowych komór transformatorowych). Transformacja Energetyczna w Polsce jest na dobrym kursie!