Informacja o współadministrowaniu danymi osobowymi w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

30 października 2023

Szanowni Państwo !

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że w związku z podpisaniem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy o współadministrowanie danymi osobowymi dotyczącymi realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” wprowadzone zostały klauzule informacyjne określające zadania i odpowiedzialność współadministratorów. Umowa o współadministrowanie wynika z ubiegania się o środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy dla finansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Poniżej zamieszczona jest treść klauzul informacyjnych WFOŚiGW w Opolu oraz NFOŚiGW w Warszawie:

Klauzula informacyjna NFOŚiGW na potrzeby planu rozwojowego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów