Odkrywajmy Magię Przyrody na Choince! Konkurs na EkOzdobę

06 listopada 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaprasza  przedszkolaki do wzięcia udziału w konkursie pn. „EkOzdoba „. To wyjątkowa okazja, aby dzieci odkryły magię natury     i stworzyły wyjątkowe ozdoby świąteczne na choinkę.

Konkurs ma zasięg wojewódzki i jest skierowany do wszystkich placówek przedszkolnych z terenu województwa opolskiego, które w czasie trwania konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Konkurs jest ogłoszony na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.opole.pl i na portalu społecznościowym Funduszu – Facebook www.facebook.com/wfosigwopole/

Zgłoszenia Przedszkoli chętnych do udziału w konkursie, zgodnie z regulaminem, należy nadsyłać do 30 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu do WFOŚiGW w Opolu) na adres Organizatora (ul. Krakowska 53, 45-018 Opole). Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą uwzględnione.

Osobami do kontaktu w sprawie konkursu są: Katarzyna Kucharska – Specjalista Zespołu Organizacji Biura i Promocji tel. 77 44 78 035, email: k.kucharska@wfosigw.opole.pl, Paulina Pasierbek – Specjalista Zespołu Organizacji Biura i Promocji tel. 77 44 78 039, email: p.pasierbek@wfosigw.opole.pl

Dołączcie do nas w odkrywaniu przyrody, rozwijaniu kreatywności i zdobywaniu niezapomnianych doświadczeń podczas konkursu „EkOzdoba”!

Czekamy na Waszą magiczne ozdoby !