Zmiana zasad udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu

26 października 2023

Informujemy, że 24 października 2023 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Opolu zatwierdziła zmianę „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”  w zakresie umożliwienia finansowania przedsięwzięć realizowanych na podstawie umów o poprawę efektywności energetycznej EPC w oparciu o art. 7 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166). Nowa treść dokumentu, dostępna jest tutaj.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z „Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska do umów o poprawę efektywności energetycznej EPC” ( link tutaj), które w głównej mierze skierowane są do przedstawicieli sektora publicznego, celem wskazania  praktycznej ścieżki postępowania w zakresie całego cyklu realizacji Projektów EPC w obszarze termomodernizacji, modernizacji oświetlenia ulicznego oraz zarządzania energią.