Aktualizacja części 1) Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

13 listopada 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje o wydłużeniu następujących terminów w części 1) Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, tj.:

  • podejmowania zobowiązań z 31.10.2023 r. na 31.12.2023 r. (pkt 4.1),
  • okresu kwalifikowalności kosztów z 15.11.2023 r. na 31.01.2024 r. (pkt 6.1).

Treść zaktualizowanego Programu dostępna jest tutaj.