Logo PONE

Realizacja „Programu ograniczenia niskiej emisji …”

10 maja 2023

Realizowany przez Fundusz od 1 października 2016 r. Program ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” cieszy się dużym zainteresowaniem.

Od początku realizacji Programu do 31.10.2017 r.:

– do Funduszu wpłynęło 445 wniosków o pożyczkę na łączną kwotę ok. 11,03 mln. zł, o łącznej wartości realizowanych inwestycji na poziomie ok. 13,5 mln. zł.

– Fundusz podpisał 303 umowy na łączną wartość pożyczek ok. 7,3 mln. zł. Najwięcej umów o dofinansowanie podpisano w ramach inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła (172 szt. na łączną wartość ok. 2,7 mln. zł) oraz wykorzystujących energię odnawialną (96 szt. na łączną wartość ok. 2,8 mln. zł).

– na podstawie zakończonych i rozliczonych zadań uzyskano efekt ekologiczny polegający m.in. na ograniczeniu do atmosfery emisji: CO2 o 1 544,06 Mg/rok, SO2 o 22,33 Mg/rok, pyłu o 3,41 Mg/rok oraz produkcji energii z OZE na poziomie
657,02 MWh/rok.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące Programu znajdują się na stronie internetowej Funduszu pod adresem: http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pone-pozyczki-dla-osob-fizycznych-i-przedsiebiorcow-nalezacych-do-sektora-msp.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na Państwa duże zainteresowanie Programem oraz zgłaszane potrzeby w zakresie informacyjnym, w siedzibie Funduszu w Opolu przy ul. Krakowskiej 53 został otwarty Punkt Informacyjny, w którym możliwe jest: uzyskanie informacji nt. warunków Programu, otrzymanie druków wniosku i złączników oraz konsultacja w zakresie wypełnienia wniosku o pożyczkę.

Serdecznie zapraszamy do Punktu informacyjnego PONE, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Funduszu tj. od 7.15 do 15.15, pokój nr 4 – parter, tel. 77 423 25 61 wew. 142 

Serdecznie zapraszamy