Logo PONE

Edukacja ekologiczna uczniów Szkoły Podstawowej w Goszowicach

10 maja 2023

12 grudnia 2017 r. dla uczniów Szkoły Podstawowej w Goszowicach gm. Pakosławice zostały przeprowadzone lekcje pn:. „Czyste powietrze”. Zajęcia zorganizowano w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Podczas zajęć dzieci dowiedziały jakie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi niesie ze sobą niska emisja oraz wspólnie zastanawiały się nad propozycjami działań i zachowań, jakie można wdrożyć w ich codziennym życiu, w celu jej zapobiegania. Omówione zostały również zagadnienia związane z wydobyciem i eksploatacją paliw kopalnych. Uświadamiano uczniów, że w przyszłości może tych paliw zabraknąć i związku z tym, należy poszukiwać takich rozwiązań, aby paliwa kopalne można było skutecznie zastąpić innymi paliwami np. ze źródeł odnawialnych. W dalszej części zajęć przedstawiono możliwości zastąpienia kopalnych źródeł energii różnymi rodzajami źródeł energii odnawialnej. Pod koniec zajęć uczniowie mieli możliwość samodzielnego zapoznania się z potencjałem wykorzystania odnawialnych źródeł energii, na specjalnie do tego celu przygotowanych modelach, do uruchomienia których wykorzystuje się odnawialne źródła energii, tj. woda, wiatr i słońce.

Duże zaangażowanie uczniów w omawiany temat potwierdziło, iż jest to bardzo aktualny problem, który dotyczy ich bezpośredniego otoczenia.

Zajęcia zostały przeprowadzone w trzech grupach, w których uczestniczyło łącznie 70 uczniów.