9 Festiwal Ekoenergetyki Opole zdjęcie

IX Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki w Opolu

10 maja 2023

W dniach 21-23 listopada 2017r.  doradcy energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wzięli udział w IX Ogólnopolskim Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu, podczas którego prezentowali możliwości wynikające z realizowanego Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”  oraz możliwości finansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Opolu. 

W pierwszym dniu Festiwalu podczas Samorządowego Forum Ekoenergetyki „Ekologicznie i Opłacalnie” można było m.in. wysłuchać panelu dyskusyjnego o roli samorządów w rozwoju ekoenergetyki a także odbyła się narada przedstawicieli samorządów zajmujących się ekoenergetyką.

Drugi dzień Festiwalu w ramach forum ekoenergetyki „Systemy przechowywania energii elektrycznej i cieplnej” oraz III Ogólnopolskiej Konferencji „OZE Teoria i Praktyka” odbyły się m.in. konferencja naukowo-praktyczna pn. „Zarządzanie energią z uwzględnieniem systemów buforowania i magazynowania energii” oraz warsztaty dobrych praktyk pn. „Mikro źródła energii, przechowywanie energii, technologie energooszczędne”. Podczas panelu, który moderował Pan Tomasz Zubilewicz dyskutowano na temat „Koordynacji źródeł i stabilności podaży energii elektrycznej z OZE” 

W dzień trzeci w ramach Ogólnopolskiej Konferencji naukowej „OZE Teoria i Praktyka” oraz Eko-Moto Forum odbyły się m.in. konferencja naukowo-praktyczna pt. „Paliwa alternatywne i ich wpływ na środowisko” oraz seminarium dla diagnostów samochodowych, ponadto zorganizowano panel dyskusyjny którego temat brzmiał „Do jakich paliw należy przyszłość motoryzacji”. W tym dniu można było również wziąć udział w Młodzieżowym Forum ekoenergetyki , obejrzeć wystawę pojazdów i technologii motoryzacyjnych pt. „Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy” oraz podziwiać wystawę prac laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Odnawialne źródła energii – słońce, woda, wiatr”.