Negocjacje Głogówek Zdjęcie

Spotkanie negocjacyjne z przedstawicielami Gminy Głogówek

10 maja 2023

W dniu 9 marca br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu odbyło się spotkanie podczas którego negocjowano warunki pożyczki udzielonej Gminie Głogówek pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach” do kwoty 402 000,00 zł.

Zakres prac dotyczy termomodernizacji ścian budynku poniżej poziomu gruntu, docieplenia ścian zewnętrznych ponad gruntem, docieplenia dachu, wymiany istniejącego pokrycia dachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi. Nowym źródłem ciepła dla projektowanej instalacji grzewczej będzie kocioł z automatycznym podajnikiem do spalania ekogroszku oraz pompa ciepła powietrze-woda wraz z osprzętem. Pompa ciepła będzie służyć także do przygotowania ciepłej wody użytkowej poza sezonem grzewczym.

Planowany efekt ekologiczny:

– ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery o:

•   pył – 1,315 Mg/rok;

•   SO2 – 0,711 Mg/rok;

•   CO2  -137,138 Mg/rok;

•   CO – 3,336 Mg/rok;

•   NOx – 0,167 Mg/rok.

–   ograniczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania o 1 787 GJ/rok.