lpp

Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2019

12 października 2023

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje o przystąpieniu do prac planistycznych związanych z opracowaniem „Listy przedsięwzięć priorytetowych na rok 2019”.

Zwracamy się zatem do Państwa o przedstawienie imiennych propozycji zadań planowanych do realizacji w roku 2019 z zakresu ochrony środowiska według załączonego wzoru (załącznik Nr 1) w terminie do 11 maja 2018 r.