Program dotacyjny „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie województwa opolskiego”

12 października 2023

W dniu 23 kwietna br. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu zatwierdzała Program dotacyjny „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie województwa opolskiego”. Program skierowany jest do Jednostek samorządu terytorialnego, a jego realizacja planowana jest w roku 2019.Warunkiem niezbędnym do realizacji Programu jest wykonanie przez JST inwentaryzacji występowania Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy. Efekt ekologiczny polega na powstrzymaniu procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez likwidację Barszczu Sosnowskiego.

Wysokość budżetu Programu wynosi 200 000 zł. Formą dofinansowania jest dotacja, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 95% kosztów kwalifikowanych zadania netto lub brutto (jeśli podatek VAT jest kosztem). Kosztem kwalifikowanym będą m.in.: koszty zakupu środków chemicznych, oprysków, komponentów umożliwiających realizację zabiegów.

Termin, sposób składania i rozpatrywania wniosków, szczegółowo określony zostanie w ogłoszeniu o naborze, zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu.