Aktualizacja Listy przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na rok 2018

27 kwietnia 2023

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Uchwałą Nr 22/2017 z dnia 16 maja 2018 r. wprowadziła zmiany „Liście przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na rok 2018”, zatwierdzonej Uchwałą Nr 42/2017 z dnia 23 maja 2017 r.

Tekst jednolity „Listy przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na rok 2018” został opublikowany na stronie internetowej Funduszu www.bip.wfosigw.opole.pl (link do zakładki na stronie BIP: Zasady działania Funduszu/Lista przedsięwzięć priorytetowych/Aktualizacja Listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Opolu na rok 2018).