Czyste Powietrze Plakat

Harmonogram spotkań informacyjno-warsztatowych dla pracowników gmin dotyczących programu Czyste Powietrze

10 maja 2023
TerminGminy z terenu powiatu:LokalizacjaPlanowana godzina rozpoczęcia warsztatówMax liczba uczestników*
01.04.2019M. Opole, Opolski, KluczborskiSiedziba WFOŚiGW w Opolu Ul. Krakowska 53 45-018 Opole9:0025
03.04.2019Brzeski, Namysłowski, Oleski,Siedziba WFOŚiGW w Opolu Ul. Krakowska 53 45-018 Opole9:0025
05.04.2019Głubczycki, NyskiSiedziba WFOŚiGW w Opolu Ul. Krakowska 53 45-018 Opole9:0025
10.04.2019Kędzierzyńsko – Kozielski StrzeleckiSiedziba WFOŚiGW w Opolu Ul. Krakowska 53 45-018 Opole9:0025
12.04.2019Krapkowicki, PrudnickiSiedziba WFOŚiGW w Opolu Ul. Krakowska 53 45-018 Opole9:0025

* decyduje kolejność zgłoszeń,

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 28.03.2019 r. za pośrednictwem poczty e-mail: doradztwo@wfosigw.opole.pl.

Kontakt:

Barbara Lesik – Starszy Specjalista ds. doradztwa energetycznego
tel. 77 45 37 611 wew. 141; 
Dariusz Grabowiecki – Starszy Specjalista ds. doradztwa energetycznego
tel. 77 45 37 611 wew. 144;

Ponadto informujemy, że dopuszczamy możliwość udziału przedstawicieli innych gmin (z poza wyznaczonych powiatów dla których warsztaty będą dedykowane), niemniej jednak pierwszeństwo będą miały osoby z wyznaczonych obszarów.

W przypadku dużego zainteresowania przewidujemy możliwość przeprowadzenia warsztatów w dodatkowych terminach, o których będziemy informować na bieżąco