Zdjęcie Prezes Podsumowanie Roku 2020

To był intensywny rok działań na rzecz ochrony środowiska

28 kwietnia 2023

Podsumowanie działań na rzecz ochrony środowiska w rozmowie z Maciejem Stefańskim –  Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wojewódzkie fundusze na terenie całego kraju realizują ogólnopolskie programy na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Jak wyglądało to w opolskim funduszu w ubiegłym roku?

Maciej Stefański: Rzeczywiście tak jest, że w całym kraju poprzez zaangażowanie wojewódzkich funduszy, realizowane są programy związane z ochroną środowiska. W ubiegłym roku były to m.in. Program Czyste Powietrze oraz Program Moja Woda. Zainteresowanie obydwoma programami było rzeczywiście spore. Jeśli chodzi o Program Czyste Powietrze, to od początku jego trwania, tj. od września 2018 roku do końca grudnia 2020 r., do WFOŚiGW w Opolu wpłynęło 4 970 wniosków na łączną kwotę 76 454 000 zł. Przypomnę, że kiedy obejmowałem funkcję Prezesa, jako wojewódzki fundusz byliśmy na 16. – ostatnim – miejscu w kraju w realizacji tego prestiżowego Programu (tylko 32% realizacji). Obecnie realizacja wniosków jest na poziomie 97%, co daje nam II miejsce w kraju pod względem procedowania wniosków. Natomiast jeśli chodzi o Program Moja Woda, to w ubiegłym roku w ramach pierwszego naboru wniosków zainteresowanie tym programem na terenie województwa opolskiego było rzeczywiście bardzo duże. Świadczy o tym ilość wniosków złożonych od lipca do grudnia 2020 r. To aż 613 wniosków na łączną wartość 2 828 182 zł. W ramach Programu uzyskano efekt ekologiczny polegający na ilości zaoszczędzonej wody – 56,4 tys. m3 na rok.

Obecnie obserwuje się bardzo duże zainteresowanie społeczne fotowoltaiką. Jak grzyby po deszczu pojawiają się instalacje fotowoltaiczne na dachach domów, polach, na podwórkach. Czy fundusz w Opolu również wspiera takie działania proekologiczne dla osób fizycznych?

Maciej Stefański: Oczywiście, że tak. Chociażby w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze od początku trwania Programu do WFOŚiGW w Opolu wpłynęło 281 wniosków, w ramach których przedmiotem finansowania był zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Należy pamiętać, że dedykowanym przez NFOŚiGW programem, w którym można było uzyskać dofinansowanie na samą instalację fotowoltaiczną był Program Mój Prąd. W ramach Programu Czyste Powietrze istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z przeznaczeniem na instalację fotowoltaiczną, ale tylko wówczas, jeśli zainteresowana osoba składa jednocześnie wniosek w ramach Programu Czyste Powietrze na wymianę źródła ciepła w budynku jednorodzinnym. Wówczas kwota, którą można uzyskać w ramach dotacji na instalację fotowoltaiczną wynosi 5 tys. zł. Poza możliwością skorzystania z dofinansowania na instalację fotowoltaiczną przez osoby fizyczne w ramach PP Czyste Powietrze, fundusz finansuje tego typu inwestycje w formie dotacji oraz preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia, zgodnie z warunkami określonymi w Zasadach udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu.

Czy mógłby Pan troszkę przybliżyć, na jakich zasadach odbywają się takie dofinansowania?

Maciej Stefański: Dotacje do zakupu i montażu instalacji źródeł energii odnawialnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i magazynami energii do 50%, ale nie więcej niż 1 200 000,00 zł, udzielamy na zadania realizowane w obiektach: publicznych zakładów opieki zdrowotnej i sanatoriach, publicznych domach opieki społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, hospicjach, jednostkach organizacyjnych systemu oświaty tj. przedszkolach i szkołach, publicznych szkołach wyższych, obiektach kultury, obiektach kościołów i związków wyznaniowych, obiektach administracji publicznej, urzędów państwowych. Dla pozostałych obiektów mamy preferencyjną pożyczkę z możliwością umorzenia. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i oprocentowania dostępne są na naszej stronie internetowej.

Panie Prezesie, jakie plany na przyszłość, jeśli chodzi o działalność opolskiego funduszu? Czy planuje się jakieś nowe programy czy nabory?

Maciej Stefański: Oczywiście, jeśli chodzi o osoby fizyczne, będziemy realizować przede wszystkim w dalszym ciągu Program Czyste Powietrze, który jest programem priorytetowym. Jeżeli chodzi o pozostałe programy, to Fundusz planuje m.in. realizację programów o zasięgu ogólnopolskim. Jest to m.in. ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (budowa sieci kanalizacyjnych poza aglomeracjami ujętymi w KOPŚK) – tutaj nabór trwa do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania środków, a finansowanie to nawet do 100% inwestycji w postaci preferencyjnej pożyczki. Ponadto znany już ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie – nabór trwa do dnia 31.12.2021 r.  Jest on realizowany przez Okręgowe Stacje Chemiczno – Rolnicze i tam można uzyskać szczegółowe informacje odnośnie naboru. Kolejnym programem, cieszącym się ogromnym zainteresowaniem, jest ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – Część 2. W ramach kontynuacji wsparcia służb ratowniczych, planowane są dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (MAŁY STRAŻAK) – przewiduje się wznowienie naboru w I kwartale br.  W 2020 r. na zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczyliśmy ponad 2 120 000 zł. Jest jeszcze ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – Część 1 Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych. Tutaj z niecierpliwością oczekujemy na jego wznowienie. Dodam, że w 2020 r. na zakup samochodów ratowniczych przeznaczyliśmy 4 000 000 zł. Dużą popularnością cieszył się też ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, który również ma być wznowiony. Ponadto nasz Fundusz prowadzi ciągły nabór na dofinansowanie z środków własnych funduszu zadań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia lub dotacji według warunków określonych w  Zasadach udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu dostępnych na naszej stronie internetowej www.wfosigw.opole.pl. Serdecznie zapraszamy.